Prekestolalter er en prekestol som er plassert over alteret. Fra denne høyden midt over alteret kunne presten sees og høres godt av alle i menigheten. I Norge har vi bevart flere prekestolaltre. Det tidligste eksempel på sammenkomponering av alter og prekestol finner vi Kongsberg kirke fra 1760. 20 år senere var de å finne i flere kirker. Prekestolsalter ble også bygd i de første tiår av 1800-tallet, som i Jevnaker kirker, men etter 1850 ble de helt umoderne.  

Prekestolalteret er en del av det faste inventaret i kirka og har samme vern som resten av bygget.

Aktuell kompetansen vil variere ut ifra alder, skadebilde og materialbruk, men det vil i de fleste tilfeller være nødvendig å kontakte en konservator. Aktuelle håndverksfag er møbelsnekker, treskjærer og tredreier med restaureringskompetanse.