Gjørtleren arbeider med støping av metall i sand, og kan blant annet reparere gamle messinglysestaker og lysekroner som finnes i mange kirker, ved å kopiere manglede deler og reparere deler som har brukket av. Gjørtlere som tar denne type oppdrag må ha restaureringskompetanse, og gjerne også samarbeide med en metallkonservator.

Les mer om gjørtlerfaget på Utdanning.no

Finn gjørtlere i Håndverksregisteret.

Bildeserien under gir et innblikk i gjørtlerens arbeidsmetode.

Bildeserien er laget av Norsk håndverksinstitutt på oppdrag av KA. Fagansvarlig i KA: Cathrine Lillo-Stenberg.