Gjørtleren arbeider med støping av metall i sand, og har kompetanse på restaurering og reparering av f.eks de gamle messinglysestakene som finnes i mange kirker.

Se bildeserien under for et innblikk i gjørtlerens arbeidsmetode.

Bildeserien er laget av Norsk handverksutvikling (Nhu) ved Maihaugen på Lillehammer på oppdrag av KA. Nhu har et nasjonalt ansvar for videreføring av tradisjonelle håndverkskunnskaper og ivaretar blant annet et register over håndverkere. Fagansvarlig i KA: Cathrine Lillo-Stenberg.